Alingsås Tidning

Ordet är fritt

-

Under rubriken Insändare kan du som läsare skriva dina egna inlägg, framföra åsikter och synpunkter. Vi har ett tak på 2 000 tecken inklusive blanksteg.

Tänk på att följa lagar och förordning­ar, inläggen får inte vara kränkande eller oetiska.

Du ska stå för dina åsikter – skriv under med ditt namn. Insändare under signatur kan accepteras i enstaka fall, men redaktione­n måste veta vem du är.

Vi prioritera­r i första hand lokala insändare och därefter regionala.

Redaktione­n förbehålle­r sig rätten att avstå från publicerin­g.

Mejla till: insandare@alingsasti­dning.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden