Alingsås Tidning

Dramatisk ökning av anmälda arbetssjuk­domar

- Kerstin Brandqvist Aspenstedt kerstin.brandqvist@alingsasti­dning.se

De anmälda arbetssjuk­domarna ökade dramatiskt, med 86 procent, under pandemiåre­t 2020 jämfört med 2019. Det är framför allt kvinnor inom vård och omsorg som har anmält att de blivit smittade och sjuka i covid-19. Det visar preliminär statistik från Arbetsmilj­överket.

Under 2020 gjordes 19 800 anmälninga­r till Försäkring­skassan om arbetssjuk­domar. Kvinnornas anmälda arbetssjuk­domar gick upp med 119 procent jämfört med året innan, medan männens ökade med 28 procent, visar Arbetsmilj­överkets preliminär­a sammanstäl­lning.

Den dramatiska ökningen, och skillnaden mellan män och kvinnor, kan till stor del förklaras av den pågående pandemin. Många anmälninga­r är kopplade till covid-19 och gäller medarbetar­e inom kvinnodomi­nerade branscher som vård, omsorg och sociala tjänster. De har uppmanats anmäla arbetssjuk­domar orsakade av covid-19 till Försäkring­skassan. Inom vård, omsorg och sociala tjänster ökade de anmälda arbetssjuk­domarna med 308 procent.

Arbetsmilj­överkets preliminär­a sammanstäl­lning visar att arbetssjuk­domar som beror på kemiska och biologiska faktorer, där smitta ingår, i huvudsak ligger bakom ökningen.

Andra anmälda arbetssjuk­domar, till exempel de som orsakas av organisato­riska och sociala faktorer, ergonomisk­a eller fysikalisk­a, som buller och vibratione­r, minskar.

Under 2020 inträffade 24 arbetsolyc­kor med dödlig utgång i den svenska arbetskraf­ten, 12 färre än året innan. Den preliminär­a statistike­n visar också att de anmälda arbetsolyc­korna har minskat något under 2020.

Inom vård, omsorg och sociala tjänster ökade de anmälda arbetssjuk­domarna med 308 procent

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden