Alingsås Tidning

Hit levereras vaccin denna vecka

- Totte Vesterlund totte.vesterlund@alingsasti­dning.se

I veckan levereras knappt 30 000 doser vaccin mot covid-19 till länets vårdcentra­ler.

Det rapportera­r Västra Götalandsr­egionens nyhetssajt VGRfokus.

Regionen är beredd att utföra mer än 100 000 vaccinatio­ner per vecka och kan skala upp kapacitete­n om det skulle komma ännu mer vaccin, men takten begränsas nu av tillgången till vaccin.

Vårdcentra­lerna får merparten av det tillgängli­ga vaccinet under denna vecka. Och vårdcentra­lerna med flest äldre listade prioritera­s för vaccinatio­n av de allra äldsta inom fas 2.

I veckan levereras även dos 2 och enstaka dos 1 till kommunerna­s vård- och omsorgsorg­anisatione­r, som ansvarar för vaccinatio­n av de som till exempel bor på äldreboend­e eller har hemsjukvår­d.

Enstaka doser för kompletter­ing inom fas 1 levereras till sjukhusen och till avtalade vaccinatör­er. Vaccinatio­n av personal på sjukhus eller inom vård och omsorg i fas 2 flyttas framåt i tid.

Lite mer än hälften, 54 procent, av de som är 85 år och äldre i Västra Götaland har vaccinerat­s med en dos och 26 procent är fullvaccin­erade, visar data fram till och med vecka 9, som VGRfokus tagit del av.

Enligt sajten syns en tydlig vaccinatio­nseffekt på såväl nya bekräftade fall som sjukhusvår­d bland de äldsta.

– Det är glädjande att vi är igång med att vaccinera de äldsta i fas två. Vi vaccinerar i åldersordn­ing och i femårsinte­rvall. När alla som är 85 år och äldre fått vaccin står personer som är födda 1937 till 1941 på tur, men vi kan ännu inte säga exakt när, säger Kristine Rygge, regionens vaccinatio­nssamordna­re, till VGRfokus.

 ?? Bild: Robin Aron ?? Vårdcentra­lerna får mest av det tillgängli­ga vaccinet denna vecka, rapportera­r regionens nyhetssajt VGRfokus.
Bild: Robin Aron Vårdcentra­lerna får mest av det tillgängli­ga vaccinet denna vecka, rapportera­r regionens nyhetssajt VGRfokus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden