Alingsås Tidning

Ny ökning av coronapati­enter under helgen

- Filip Landqvist filip.landqvist@alingsasti­dning.se

Antalet inneliggan­de patienter med bekräftad covid-19 har ökat under helgen. I nuläget finns det 333 patienter med coronaviru­set på sjukhusen i Västra Götaland, varav 49 på IVA.

På måndagsför­middagen hade Västra Götalandsr­egionen 333 inneliggan­de patienter med positiv covid-19, varav 49 på intensivvå­rdsavdelni­ng (IVA).

Det är en ökning med 2 patienter på IVA och en ökning med 22 patienter totalt sedan statistike­n senast uppdaterad­es före helgen.

Av dessa är 34 personer på Sjukhusen i Väster, där Alingsås lasarett ingår, varav 6 på IVA.

På övriga sjukhus i Västra Götaland ser det i nuläget ut enligt följande: NU-sjukvården: 48 personer varav 4 på IVA, Sahlgrensk­a Universite­tssjukhuse­t: 191 personer varav 29 på IVA, Skaraborgs Sjukhus: 34 personer varav 6 på

IVA och Södra Älvsborgs Sjukhus: 26 personer varav 4 på IVA.

Under måndagen meddelade Västra Götalandsr­egionen att man vill byta vaccinatio­nsstrategi. Genom att prioritera första vaccindose­n framför att ge personer sin andra dos ska fler skyddas. Frågan ligger nu på Folkhälsom­yndigheten­s bord.

– Det är något som Folkhälsom­yndigheten tittar på och vi stödjer. Då skulle man kunna vaccinera fler, säger Kristine Rygge vaccinsamo­rdnare i regionen.

Regionen ser egentligen inga nackdelar med en sådan strategi, enligt Kristine Rygge.

– I nuläget gör vi inte det, utifrån det som ligger. För oss hade det varit bra att vaccinera så många som möjligt, kanske särskilt med tanke på de leveranspl­anerna som ligger, säger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden