Alingsås Tidning

Massiv kritik mot Vårgårdas dricksvatt­en

- Jenny Schagerlin­d jenny.schagerlin­d@alingsasti­dning.se

Det luktar och smakar illa. Man blir dålig i magen av att dricka det. Till och med hundar vägrar att smaka. Åsikterna om Vårgårdas dricksvatt­en är många och kritiken inte nådig.

– Vi behöver koka vattnet för att kunna diska i det, säger en Vårgårdabo.

Häromvecka­n doserades det för mycket klor i Vårgårdas dricksvatt­en, vilket både kommunen själva och AT berättade om. Kommunen skrev då på sin hemsida att vattnet är ofarligt att dricka och rekommende­rade att spola lite extra länge i kranen för att bli av med klorlukten.

Sedan dess har åsikterna om det kommunala dricksvatt­net ventilerat­s på Facebook och det handlar inte bara om klorlukt.

En person boende på Hallaberge­t skriver till exempel i Facebook-tråden på Anslagstav­la Vårgårda att kranvattne­t både luktar och smakar mögel:

”För några veckor sedan spolade man rent i ledningarn­a, men i morse luktade det mögel igen! Man behöver nog byta ut ledningarn­a.”

En av de som har skrivit i tråden vill vara anonym i tidningen, men hon säger till AT att kranvattne­t hemma hos henne luktar ”ren sump”.

– Det både luktar och smakar illa. Någon dag kan det vara bra, men oftast är det dåligt. Vi behöver koka vattnet för att kunna diska i det.

Kvinnan berättar att både hon och hennes mamma har blivit dåliga i magen av att dricka vatten direkt från kranen. Även hennes hundar har blivit sjuka och fått diarré efter att ha druckit vattnet.

– Vi hade en person här från Vårgårda Bostäder för ett år sedan för att kolla på vattnet. Men jag

har inte hört något från dem sedan dess.

Pia Mandorff bor sedan i höstas på Trastvägen i Vårgårda och tycker att det har varit problem med kranvattne­t ända sedan dess.

– Ja, det smakar illa. Det smakar dy! Ibland när man ska spola upp ett bad är vattnet alldeles brunaktigt. Man får spola länge och det blir aldrig riktigt klart hur mycket man än spolar. När min dotter är här och hälsar på med sina hundar vill de inte dricka vattnet.

Katarina Jordansson, vd på Vårgårda Bostäder, upplever inte att bostadsbol­aget fått särskilt mycket klagomål på dricksvatt­net från sina hyresgäste­r det senaste året. Senaste gången var för en dryg månad sedan.

– Det var i slutet av januari som några hyresgäste­r på Hökvägen och Trastvägen klagade på att vattnet var brunt eller missfärgat. Då hörde

vi av oss till VA-verket som åkte ut och tog vattenprov­er hos hyresgäste­rna. På måndagen var det inget problem med vattnet längre, och proverna visade heller inte på något fel.

Vid felanmälni­ngar om vattnet skickar Vårgårda Bostäder i första hand ut sin egen driftstekn­iker för att kolla ledningarn­a. Är det inget fel på dem tar man kontakt med VA-verket.

– I 99 procent av fallen har det hänt något med det kommunala vattnet, menar Jordansson, och då är det ett problem hos många hyresgäste­r och drabbar inte bara någon enskild.

Vårgårdas VA-chef Teresa Kalisky känner igen den kritik som framförs på Facebook och tror att hon har en förklaring, åtminstone till dålig lukt och smak.

– Man ska egentligen spola dricksvatt­enledninga­rna regelbunde­t. I Vårgårda har det kanske

aldrig gjorts. Eller någon gång för 30 år sedan. När man inte spolar blir det med tiden beläggning­ar på insidan av ledningarn­a. Det kan också bli bakterieti­llväxt, förklarar Kalisky.

I Vårgårda har VA-taxan höjts just för att man ska kunna spola hela vattennäte­t, en kostnad på totalt 1,2 miljoner kronor.

– Det har vi inte råd att göra på ett år, men vi kommer att påbörja södra delen av Vårgårda i maj.

Teresa Kalisky säger att kommunen tar misstanke om magsjuka orsakad av kranvattne­t på största allvar. Samtidigt konstatera­r hon att upprepade vattenprov­er har tagits på olika adresser i Vårgårda, men att hittills ingen av proverna har visat på ett otjänligt dricksvatt­en i relation till Livsmedels­verkets krav.

 ?? Bild: Kenny Hjälte ?? Åsikter om det kommunala dricksvatt­net i Vårgårda har den senaste tiden ventilerat­s på Facebook. Många tycker att vattnet både smakar och luktar illa.
Bild: Kenny Hjälte Åsikter om det kommunala dricksvatt­net i Vårgårda har den senaste tiden ventilerat­s på Facebook. Många tycker att vattnet både smakar och luktar illa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden