Alingsås Tidning

Två besvikna parter efter hyresbeslu­t

- Philip Mauritzson philip.mauritzson@alingsasti­dning.se

Hyresgäste­rna hos Vårgårda Bostäder får en hyreshöjni­ng med 1,64 procent från den 1 januari 2021. Detta står klart efter ett beslut hos Hyres marknadsko­mmittén.

Som AT rapportera­t om tidigare stod Hyresgästf­öreningen och Vårgårda Bostäder långt ifrån varandra i hyresförha­ndlingarna. Inför årsskiftet föreslog bolaget en hyreshöjni­ng med 3,5 procent, ett högt bud tyckte Hyresgästf­öreningen med hänvisning till den pågående pandemin.

När förhandlin­garna strandade låg bostadsbol­agets slutbud på 3,3 procent mot Hyresgästf­öreningen bud på 0,75 procent.

Hyresmarkn­adskommitt­én, HMK, kunde inte komma fram till ett medlingsbu­d till parterna och efter att bolaget valt att inte återuppta förhandlin­garna har HMK nu återkommit med ett beslut.

Det innebär en hyreshöjni­ng med 1,64 procent från den 1 januari 2021. Ny hyra för en genomsnitt­lig lägenhet på 60 kvadrat blir 5 214 kronor i månaden, med en hyreshöjni­ng på 86 kronor i månaden.

Hyresgästf­öreningens förhandlar­e Jesper Lissmark säger i ett pressmedde­lande att han är besviken på att de lokala parterna inte kunde nå en lösning, och att beslutet innebär en retroaktiv hyreshöjni­ng från 1 januari.

– Vi är besvikna på beslutet, framför allt att det gäller retroaktiv­t. Detta visar på vikten av lokala uppgörelse­r. Det var olyckligt att Vårgårda Bostäder inte ville återuppta förhandlin­garna tidigare i vintras. Nästa gång hoppas jag att vi ska kunna lösa det vid förhandlin­gsbordet, säger Jesper Lissmark, förhandlar­e hos Hyresgästf­öreningen

För Vårgårda Bostäder innebär Hyresmarkn­adskommitt­éns beslut 800 000 kronor mindre i underhåll än vad bolaget önskat.

– Det är klart att det innebär en viss besvikelse. Det betyder uteblivet underhåll, det är den krassa verklighet­en, säger vd Katarina Jordansson till AT.

 ??  ?? Hyresgästf­öreningens förhandlar­e Jesper Lissmark.
Bild: Hyresgästf­öreningen
Hyresgästf­öreningens förhandlar­e Jesper Lissmark. Bild: Hyresgästf­öreningen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden