Alingsås Tidning

Det hände då

-

För 20 år sedan, 2001, offentligg­jorde forskare slutsatsen att dyslektike­r från Italien klarade sig betydligt bättre än dyslektike­r från England och Frankrike. Det berodde helt enkelt på att italienska­n är mer logiskt stavad utifrån sitt uttal, och därmed lättare att förstå och lära sig läsa.

För 55 år sedan, 1966, genomförde amerikansk­a astronaute­r för första gången en dockning mellan två rymdfarkos­ter. Det var en nödvändig testning inför kommande månfärder. En av astronaute­rna som genomförde premiär dock n ingen var Neil Armstrong som tre år senare tog de första stegen på månen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden