Alingsås Tidning

Så stor skillnad gör en vit månad för ditt välmående

- Filip Lyrheden

Folk väljer att avstå alkohol under en månads tid av olika skäl. En del ser det som en hälsoboost och andra som ett sätt att stanna upp och reflektera övers in alkoholkon­sumtion. Vissa gör det för att ge levern en välbehövli­g paus och återgår sedan till helger med hög promilleha­lt.

– Farhågan är lite att man har det här som ursäkt att dricka mer restena v året, säger beroende forskaren Sara W all hed-Finn.

Efter de alkoholsti­nna helgerna i slutet av året väljer vissa att göra januari till en vit månad, en trend som internatio­nellt kallas ”dry January”. Intresset har ökat och numera begränsar sig många inte bara till att välja årets första månad. ”sober October”, som sedan tidigare varit välkänt i England och Australien, har på senare år letat sig till Sverige.

Men hur stor skillnad gör det egentligen att avstå från alkohol under en månad?

–Man har undersökt måttlig hets konsumente­r och mätt de rashälsa före och efter. Levern mår bättre, insulinet går ner, och flera personer minskade även i vikt. Det är ungefär det vi vet. Sen vet vi inte riktigt vad som händer på längre sikt. Farhågan är lite att man har det här som ursäkt att dricka mer resten av året och då ser man ingen större fördel med det, säger Sara Wallhed-Finn, som är legitimera­d psykolog och forskare på Karolinska institutet och arbetar kliniskt inom den specialise­rade beroendevå­rden.

Det verkar som att en vit månad för vissa kan fungera som ett sätt att ta ett steg tillbaka och reflektera över sin alkoholkon­sumtion. I de studier som gjorts har en del av som avstått från alkohol en månad sedan uppgett att de drack lite mindre än tidigare vid en uppföljnin­g sex månader senare.

– De som jag träffar på kliniken känner ju sig ofta piggare när de avstår och upplever att de sover bättre. Har man haft ångest eller nedstämdhe­t upplever man att det blir bättre, säger Sara Wallhed-Finn.

Trots det ökade intresset är antalet välgjorda studier få. Men enligt Sara Wallhed-Finn är det svårt att se någon negativ aspekt med att ta en vit månad.

– Vi saknar egentligen rätt mycket kunskap kring vilka positiva effekter en vit månad ger. Däremot vet vi att för varje ytterligar­e glas alkohol man dricker per vecka så ökar risken för ohälsa.

Om en vit månad i praktiken innebär att man skär ned mängden alkohol man dricker under året med en tolftedel så är det med andra ord positivt för hälsan jämfört med att inte göra det.

Att en kortare nykter period skulle fungera skyddande och innebära att man utan risker kan fortsätta meden högalkohol­konsumtion, bara man tar en vit månad då och då, håller inte riktigt, menar Sara Wallhed-Finn.

– Det kan vara ett sätt att bryta en negativ vana man är inne i. Det finns det stöd för i långtidsst­udierna kring ”dry January”. Men sen finns det också exempel på folk som återgår till sitt vanliga drickande efteråt.

I Storbritan­nien rekommende­rar man istället varianten att ta en alkoholfri dag i veckan. Vad som fungerar bäst tror Sara Wallhed-Finn beror på vilket konsumtion­s mönsterman har.

–Intensiv konsumtion­sdagarna, det vill säga k ringhelger­na, är ur folkhälsop­erspektiv de tillfällen­s om kostar oss mest samhällsek­onomiskt. Det driver på våld på stan och gör att folk hamnar på akuten. Kan man minska de tillfällen­a så kan det göra ganska stor skillnad.

Sara Wallhed-Finn

Det kan vara ett sätt att bryta en negativ vana man är inne i. Det finns det stöd för i långtidsst­udierna kring ’dry January’. Men sen finns det också exempel på folk som återgår till sitt vanliga drickande efteråt. Leg. psykolog och forskare på Karolinska institutet

 ??  ?? ”Dry January” och ”sober October” är två tillfällen på året då det är populärt att ta en vit månad.
Bild: Kelsey Chance
”Dry January” och ”sober October” är två tillfällen på året då det är populärt att ta en vit månad. Bild: Kelsey Chance

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden