Alingsås Tidning

Frukostflä­tan

-

VÅGRÄtt

1. Erfarenhet 7. Tas i luften 8. En av de första 9. Stuckit 11. Gripa 12. Låter enformigt 13. Ännu mer svårframko­mligt 14. Har magiska krafter 15. I behov av fläkt 16. Vässa 17. Brukar korsord 19. Har djurskador

LODRÄtt

1. Upphöjt underlag 2. Skräckuppl­evelse 3. Flytande nödlösning 4. Kalvar 5. Enkelspåri­g 6. Mellan Sverige och Danmark 10. Söder 12. Ligger i 16. Får man be om lov på 18. Seriesigna­tur 20. Före viss handel

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden