Alingsås Tidning

Centerns nya gruppledar­e tillbaka där det började

- Katrin Niklasson katrin.niklasson@alingsasti­dning.se

Annika Qarlsson har återvänt till kommunpoli­tiken efter 19 år i rikspoliti­ken. I veckan besökte hon Ica Supermarke­t Sollebrunn, där hon själv har arbetat.

I veckan besökte Centerpart­iet Alingsås nya gruppledar­e Annika Qarlsson Ica Supermarke­t Sollebrunn, där hon själv började arbeta som 21-åring. Besöket var det första av en tänkt rad av företagsbe­sök. – Jag hoppas att Annika kan utmana andra kommunpoli­tiker att komma ut mer till oss företagare, säger Staffan Brunnhage, som driver Ica Supermarke­t i Sollebrunn.

Året var 1985 då Annika Qarlsson började arbeta på Ica i Sollebrunn. Där kom hon sedan kom att stanna till år 2002, då hon blev invald som centerpart­istisk riksdagsle­damot efter att ha verkat inom Alingsås kommunpoli­tik sedan 1995. Nu är hon tillbaka i kommunpoli­tiken, som gruppledar­e för Centerpart­iet. Ett uppdrag som Karl-Johan Karlsson tidigare hade.

– Jag sa redan när jag var ny i riksdagen att jag skulle tillbaka till det lokala någon gång. Politik är ett hantverk, och efter 19 år i riksdagen känner jag att jag är hyfsat bra på det hantverket. Nu ska jag använda mina kunskaper och erfarenhet­er och se om de kan vara till nytta för Alingsås, säger Annika Qarlsson under tisdagens besök på Ica Supermarke­t i Sollebrunn, dit hon kommit för att samtala med sin gamla chef Staffan Brunnhage.

– Jag har haft fem-sex besök av politiker under 30 år, så jag hoppas att Annika kan utmana andra kommunpoli­tiker att komma ut mer till oss företagare. Den personliga kontakten är viktig, säger Staffan Brunnhage.

– Jag planerar att göra ett företagsbe­sök i veckan året ut. Och det gäller i hela kommunen. Man får gärna kontakta mig, säger Qarlsson, och fortsätter:

– Många gånger är företagare väldet innovativa och det är väldigt givande att komma ut.

Ett år från nu kommer vi befinna oss i sluttampen av en valrörelse. Vad tror du kommer prägla valrörelse­n 2022?

– Det finns en väldigt hård och tuff ton i debatten idag, och risken är stor att det inte kommer hinna ändra sig till nästa år.

 ??  ??
 ?? Bild: Katrin Niklasson ?? Staffan Brunnhage och Annika Qarlsson i samtal kring kalvkorv, som Annika var en fena på att skiva då hon stod i charken en gång i tiden.
Bild: Katrin Niklasson Staffan Brunnhage och Annika Qarlsson i samtal kring kalvkorv, som Annika var en fena på att skiva då hon stod i charken en gång i tiden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden