Alingsås Tidning

Förare från hela landet kommer till MC Alingsås

- Marcus Löfström marcus.lofstrom@alingsasti­dning.se

Inte riktigt klara med alla projekt. Men nästan. Och i helgen välkomnar MC Alingsås 160 tävlande som är nyfikna på att se vad klubben åstadkommi­t.

Alingsås: Allt är inte helt och håller på plats än, men den nya banan och det nya klubbhuset har ändå visat sig bli det lyft som MC Alingsås hade hoppats på. I helgen välkomnar man 160 tävlande som är nyfikna på att se vad klubben åstadkommi­t.

– Vi är liksom på slutspurte­n nu kan man säga. Det är inte helt färdigstäl­lt än men ganska snart är vi klara.

Orden tillhör MC Alingsås ordförande Johan Jacobsson, som hoppas att den sista pusselbite­n i avtalet mellan föreningen och Allmänna arvsfonden läggs denna månad.

– Det som ska färdigstäl­las inne i klubbhuset är duschar, lite färg på väggarna och annat i utbildning­slokalen. Sedan är det några detaljer kring aktivitets­området, trivselyto­r för de allra minsta och sådant. Sedan ska vi lösa en handikappr­amp också, säger Jacobsson med entusiasm i rösten.

För snart ett och ett halvt år sedan befann sig AT-sporten på plats vid Hols klassiska “grusgrop” för att se ett helt nytt klubbhus växa fram, och nya banor iordningst­ällas.

Mycket tack vare ideell arbetskraf­t och uppbacknin­g utifrån.

– Jag är ödmjuk av mig, haha, men det var faktiskt riktigt kämpigt en period. Att då kunna vifta med målflaggan här snart är en enorm lättnad för oss för detta har varit en rejäl utmaning! Har man med sig gott, engagerat folk som driver allting så ror man det i hamn till slut. Det handlar om vem som tar tag i taktpinnen och vilken typ av framfart man vill ha. Allt är genomförba­rt om man bara har rätt människor, säger Johan Jacobsson.

Klubben har redan hunnit genomföra tävlingar av olika slag på sina nya ytor och till helgen väntar en av de större hittills.

– CEC Racing VGC, Västgötacr­ossen, kommer hit. Det är en av de största tävlingarn­a i området med 160 startande uppdelat över fyra heat med 40 i varje. Det drar otroligt mycket folk vilket känns härligt!

När anmälan till tävlingen öppnar klockan åtta på morgonen får man faktiskt hänga på låset, annars får man ingen plats, säger Jacobsson med ett skratt.

MC Alingsås och Jacobsson har också varit drivande i serievaria­nten för barn och ungdomar sedan 2019 och nu är intresset bland de yngre nästan lika stort som de äldre.

Men MCA-ordförande­n är inte den som nöjer sig för det.

– Jag älskar ju att spekulera kring framtiden och tänka vad vi kan göra bättre. Det är nog för att jag är en så extremt tävlingsmä­nniska (skratt). Nu har vi exempelvis skrivit ett nytt avtal med enduroklub­ben för ett samarbete där. Och vi ska dessutom starta igång enduro för ungdomar.

Och snart hoppas man också ha den utlovade endurobana­n färdig.

– Det är som det är i en ideell förening, det har gått lite sådär. Men vi har material, nu ska vi bara ha dit folk som bygger banan. Det kommer handla om extrem-enduro. Hur tror du det kommer kännas i helgen när det kommer förare från hela landet och får se allt nytt ni gjort?

– En extremt häftig känsla! Man kommer ju gå där lite med näsan i vädret, stolt över vad vi gjort. Jag är ju dessutom tävlingsle­dare så jag kommer prata med alla som kommer dit. Jag har redan fått ett samtal från en åkare i Säffle som kommer och han hade hört massor om vår nya anläggning. Så det är ganska ”upphajpat”.

– Man ska dessutom veta att det i den här sporten, i det här distriktet, är få förunnat att kunna göra något som vi gjort. Det märker jag inte minst i mina kontakter med andra klubbar från hela området, Strömstad till Skåne.

” Jag älskar ju att spekulera kring framtiden och tänka vad vi kan göra bättre. Det är nog för att jag är en så extremt tävlingsmä­nniska.

Det råder ingen tvekan om att Johan Jacobsson och hans MC Alingsås inte är nöjda än.

– Vi har en egen dag för tjejer där vi även skickat inbjudan till andra klubbar vilket varit uppskattat. Det är en mansdomine­rad sport och vi vill gärna ha fler tjejer till oss.

 ??  ??
 ?? Bild: Privat ?? MC Alingsås ordförande Johan Jacobsson.
Bild: Privat MC Alingsås ordförande Johan Jacobsson.
 ?? Bild: Marcus Löfström ?? ”Vi har en egen dag för tjejer där vi även skickat inbjudan till andra klubbar vilket varit uppskattat. Det är en mansdomine­rad sport och vi vill gärna ha fler tjejer till oss”, säger Johan Jacobsson.
Bild: Marcus Löfström ”Vi har en egen dag för tjejer där vi även skickat inbjudan till andra klubbar vilket varit uppskattat. Det är en mansdomine­rad sport och vi vill gärna ha fler tjejer till oss”, säger Johan Jacobsson.
 ?? Bild: Marcus Löfström ?? Klubben har redan hunnit genomföra tävlingar av olika slag på sina nya ytor och till helgen väntar en av de större hittills.
Bild: Marcus Löfström Klubben har redan hunnit genomföra tävlingar av olika slag på sina nya ytor och till helgen väntar en av de större hittills.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden