1. LON­DON COLNEY

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Ett av Arsè­ne Weng­ers förs­ta krav när han tog över klub­ben 1996 var att Arsenal mås­te ha en egen trä­nings­an­lägg­ning. Och han fick vad han bad om. För tio mil­jo­ner pund bygg­des Lon­don Colney, som för­u­tom tio full­sto­ra fot­bolls­pla­ner ock­så har en in­om­hus­hall, swim­ming­pool, re­stau­rang, gym, bas­ket­pla­ner, kon­tor, me­di­a­fa­ci­li­te­ter och en tv­stu­dio som an­vänds av klub­bens tv-ka­nal.

Arsenal Trai­ning Ground i nord­väst­ra Lon­don – ej öp­pen för all­män­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.