3. HIG­H­BU­RY

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

n Hig­h­bu­ry i folk­mun, Arsenal Sta­di­um of­fi­ci­ellt. Oav­sett namn var det­ta Ar­se­nals hem från 1913 till 2006, då flyt­ten gick till Emi­ra­tes ­Sta­di­um och tog klub­ben in i en ny tids­ål­der. ­Li­ten, trång­bodd och trots nya läkt­ar­byg­gen un­der slu­tet av 1980-ta­let väl­digt omo­dern mot slu­tet. Än­då var are­nan in­nerst in­ne ­äls­kad av al­la. Tog som mest in över 70 000 stå­en­de åskå­da­re, men när stå­plats för­svann helt låg maxka­pa­ci­te­ten på 38 419. Den ­be­röm­da art déco-fa­sa­den finns kvar än i dag, då fas­tig­he­ter­na vid East Stand och West Stand var bygg­nads­min­nes­märk­ta och har be­va­rats. Ef­ter om- och ny­bygg­na­tion finns i dag 711 lä­gen­he­ter på plat­sen. En trev­lig ­pro­me­nad ner för me­mo­ry ­la­ne på väg till Emi­ra­tes. Där pla­nen låg finns det i dag en park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.