4. TOLLINGTON ARMS

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

115 Horn­sey Ro­ad

n Har bli­vit ut­sedd till ”Årets Arsenal-pub”, och det bör ju be­ty­da nå­got även om pri­set ­de­la­des ut 2014/2015. Pu­ben lig­ger runt ­hör­net, mer el­ler mind­re, från Emi­ra­tes, och har ock­så en stör­re ute­ser­ve­ring där sup­port­rar­na bå­de kan äta och dric­ka. Åt­ta sto­ra tv­skär­mar vi­sar mat­cher­na. Fullsmoc­kat på match­da­gar för­stås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.