VIL­LE FÅ ARSENAL ER­KÄNT SOM VÄRL­DENS BÄS­TA LAG

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Jeremy Cor­byn ru­sar mot mak­ten.

Han är en fa­na­tisk sup­por­ter – och skyl­tar gär­na med det.

2004 vil­le han att det brit­tis­ka par­la­men­tet skul­le er­kän­na Arsenal som ” värl­dens bäs­ta lag”.

Han häng­er med Hector Bel­le­rin, stöt­tar Arsè­ne Weng­er och har sä­songs­kort på Emi­ra­tes. La­bours par­ti­le­da­re Jeremy Cor­byn, vars po­pu­la­ri­tet skju­tit i höj­den på öar­na, föl­jer Arsenal sten­hårt. Klub­ben hör hem­ma i 68-åring­ens val­krets Is­ling­ton och man­nen, som av många tip­pas bli Stor­bri­tan­ni­ens näs­ta pre­miär­mi­nis­ter, för­sit­ter ing­en chans att vi­sa sitt vill­kors­lö­sa stöd för Arsenal.

Vid ota­li­ga till­fäl­len har Cor­byn skri­vit mo­tio­ner till par­la­men­tet (!) med syf­tet att hyl­la klub­ben. 2002 gra­tu­le­ra­de han Arsenal till dub­beln och skrev att ”de­ras fan­tas­tis­ka pre­sta­tion un­der sä­song­en har gett gläd­je och stolt­het till mil­jo­ner män­ni­skor”. I en mo­tion från 1995 var han lyck­lig över att dam­la­get gått obe­seg­ra­de över ett års tid och vun­nit dub­beln: ”Applå­der till al­la dam­spe­la­re och det är tyd­ligt att det krävs bätt­re me­di­a­be­vak­ning av de­ras mat­cher”.

”Beund­rar la­get för po­e­tiskt driv”

Sen­vå­ren 2004 var han di­rekt ly­risk i par­la­men­tet, vil­ket kanske in­te är så kons­tigt sett till att Arsenal ny­li­gen dub­bats till ”In­vin­ci­b­les” ef­ter 38 ra­ka mat­cher ut­an för­lust och li­ga­se­ger.

”Vi vill att den här kam­ma­ren er­kän­ner att Arsenal just nu är den bäs­ta fot­bolls­klub­ben i värl­den och beund­rar la­get för det po­e­tis­ka driv som Arsenal skänkt fot­bolls­spor­ten”, gick att lä­sa i mo­tio­nen. Per Boh­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.