VISS­TE DU ATT...

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

... Jack Wils­he­re är den yngs­te att spe­la i Pre­mi­er Le­a­gue, Eu­ro­pa och Fa-cu­pen för Arsenal? Han var 16 år och 256 da­gar gam­mal när han hop­pa­de in i li­gan mot Black­burn den 13 sep­tem­ber 2008. Två må­na­der se­na­re byt­tes han in i Cham­pi­ons Le­a­gue-mat­chen mot Dy­na­mo Ki­ev och blev yngst i Eu­ro­pa ock­så. Och den 3 ja­nu­a­ri året där­på tog han hem re­kor­det i Fa-cu­pen, då han hop­pa­de in mot Ply­mouth.

... Jack Wils­he­re än­då in­te är yngst nå­gon­sin i a-la­get? Ce­sc Fà­bre­gas var ba­ra 16 år och 177 da­gar gam­mal när han den 28 ok­to­ber 2003 star­ta­de i li­gacu­pen ­hem­ma mot Rot­her­ham.

... det kla­ga­des på att Hig­h­bu­ry var för li­tet, men att pu­blik­re­kor­det där än­då kros­sar Emi­ra­tes? Den 9 mars 1935 tryck­te sig 73 295 mesta­dels stå­en­de åskå­da­re in på Hig­h­bu­ry för att se li­ga­mat­chen mot Sun­der­land. Emi­ra­tes pu­blik­re­kord är från 2007, då 60 161 per­so­ner såg Arsenal–man­ches­ter Uni­ted. ... det to­ta­la pu­bik­re­kor­det för Arsenal än­då in­te slogs på nå­gon av de två are­nor­na? Den 25 no­vem­ber 1998 såg 73 707 per­so­ner Arsenal mö­ta Lens i en Cham­pi­ons Le­a­gu­e­match på Wem­bley. ... det mind­re smick­ran­de re­kor­det i att dra

minst publik till en Cham­pi­ons Le­a­gue-match med Arsenal på Wem­bley in­ne­has av svens­ka AIK?

71 227 åskå­da­re såg mat­chen la­gen emel­lan i sep­tem­ber 1999. ... det trots allt var aning­en fär­re som la sig till­rät­ta på Hig­h­bu­ry i den

värs­ta publik­mat­chen nå­gon­sin?

4 554 per­so­ner såg Arsenal–leeds Uni­ted 1966.

Källa:

Arsenal.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.