AL­TER­NA­TIV 1

4–2–3–1 el­ler 4–3–3

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

n Arsenal får in sin su­per­kvar­tett där fram­me, men pro­ble­met här är att Aubameyang in­te spe­las i sin bäs­ta po­si­tion. 28-åring­en ge­nom­gick ti­di­ga­re i kar­riä­ren sam­ma typ av om­skol­ning som Thi­er­ry Henry.

Det vill sä­ga, han kan spe­la på kanten, men det är in­te där han trivs bäst. Man kan ock­så tän­ka sig att an­vän­da Aubameyang längst fram och flyt­ta Laca­zet­te till väns­ter­kan­ten, in­te hel­ler en op­ti­mal po­si­tion för frans­man­nen.

Mchitar­jan kan ut­gå från en kan­troll och dra sig in­åt i plan och öpp­na för Hector Bel­lerín me­dan Mesut Özil får sin skräd­dar­syd­da roll som tia. Ett 4–2–3–1-al­ter­na­tiv är att spe­la Iwo­bi på kanten på be­kost­nad av Laca­zet­te då Aubameyang istäl­let skul­le flyt­tas fram som stri­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.