AL­TER­NA­TIV 4

3–4–3

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

n En åter­gång till 3–4–3 be­ty­der att Hen­rich Mchitar­jan och Mesut Özil får of­fen­si­va rol­ler och kan hit­ta ytan mel­lan mot­stån­dar­nas mitt­fält och back­lin­je. Det blir dock på be­kost­nad av Laca­zet­te som in­te får plats i den­na upp­ställ­ning.

Özil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.