TRANSFERMARKNADEN

DÅ: fyn­da­de bäst av al­la

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

I en tid då Pre­mi­er Le­a­gue-klub­bar­nas scou­ting­ar­be­te var klart be­grän­sat öpp­na­de den världs­va­ne Weng­er upp helt nya mark­na­der för Arsenal att skör­da un­der­vär­de­ra­de spe­la­re från. Fran­ce­sc Fà­bre­gas (1 mil­jon kro­nor), Ro­bin van Per­sie (27 mil­jo­ner kro­nor), Sol Camp­bell (gra­tis), Ro­bert Pirès (66 mil­jo­ner kro­nor), Ni­co­las Anel­ka (6 mil­jo­ner kro­nor), Ko­lo Touré (1,5 mil­jo­ner kro­nor), Pa­trick Vi­ei­ra (40 mil­jo­ner kro­nor), Marc Over­mars (60 mil­jo­ner kro­nor), Gil­ber­to Sil­va (50 mil­jo­ner kro­nor), Fredrik Ljung­berg (35 mil­jo­ner kro­nor), Em­ma­nu­el ­Pe­tit (28 mil­jo­ner kro­nor), Jens Leh­mann (15 mil­jo­ner kro­nor), Edu (7 mil­jo­ner kro­nor) är ba­ra någ­ra av ota­li­ga ex­em­pel på spe­la­re som Weng­er köp­te barns­ligt bil­ligt, bygg­de ett världs­lag av och ­se­na­re of­ta sål­de dyrt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.