3 DEN­NIS BERG­KAMP

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Jag har ald­rig spe­lat med en smar­ta­re spe­la­re. Han ha­de he­la re­gist­ret. Folk kal­la­de ho­nom ”Ice­man”, men Den­nis var en sko­ja­re i om­kläd­nings­rum­met som skäm­ta­de med al­la och bjöd på sig själv.

Han kun­de gö­ra vil­ken an­falls­part­ner som helst till en världs­spe­la­re.

­Al­la blev bra i Den­nis om­giv­ning, det spe­la­de in­te roll vem det var. Han är ett ge­ni. Det är blic­ken, detaljerna i spe­let, för­må­gan att få tid med bol­len. Och första­touchen... ouff! Jag har ald­rig sett en an­nan spe­la­re med den touchen. Och så viss­te han vad han skul­le hit­ta på in­nan bol­len kom tack va­re sin split vi­sion.

Det var ba­ra att springa för lag­kam­ra­ter­na, så fick de bol­len.

Den­nis var nyc­keln till att de and­ra of­fen­si­va spe­lar­na fick sin ut­väx­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.