4 JOSÉ ANTONIO REYES

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Upp­haus­sad som få när han an­län­de från Spa­ni­en och Se­vil­la. Le­darsta­ben var helt ly­ris­ka över ho­nom. Men han blomst­ra­de ald­rig rik­tigt och nåd­de in­te den ­höga ka­pa­ci­tet han ver­ka­de ha i sig. Det kän­des in­te som att han kom in i gäng­et. En enormt blyg kil­le. Han sak­na­de nog Spa­ni­en och kun­de in­te ac­kli­ma­ti­se­ra sig till li­vet och kli­ma­tet i Eng­land. Men vil­ken otro­lig väns­ter­fot...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.