5 EDU

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Ha­de Gil­ber­to Sil­va och Pa­trick Vi­ei­ra fö­re sig i kön. Men ef­tersom vi spe­la­de så ex­tremt många mat­cher fick han si­na chan­ser.

En kil­le al­la li­ta­de på. Li­te ex­o­tisk som bras­se, men en fa­mil­je­far som sköt­te sig och ald­rig gick på par­ty.

Spe­la­re som Edu och Par­lour var un­derskat­ta­de – för de vi­sa­de vägen och sat­te stan­dar­den för hur bänk­spe­lar­na skul­le upp­fö­ra sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.