6 KO­LO TOURÉ

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Du­ra­cell­ka­ni­nen. Jäklar vad det gick i ett på ho­nom. Of­ta vil­le han gö­ra mer än vad hjär­nan kla­ra­de av. Ener­gin­ni­vån var helt otro­lig och stäm­ning­en höj­des di­rekt när han kom in i rum­met. Ko­lo var ald­rig sur, ald­rig arg ut­an kör­de ba­ra på. Hans prov­trä­ning med klub­ben är klas­sisk.

Han kör­de ba­ra över al­la med bru­ta­la tack­ling­ar. Folk tror att det är en skrö­na men det stäm­mer och det var ty­piskt ­ho­nom.

Det fanns dock ing­et ont i Ko­lo, för han vil­le ald­rig va­ra ful. Vi gjor­de Cl-de­but sam­ti­digt mot PSV Eind­ho­ven. Ko­lo drog på sig två gu­la kort på tio mi­nu­ter när han in­te häng­de med snab­be dansken Den­nis Rom­me­dahl. Så osli­pad! Men ock­så otro­ligt snäll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.