Joe MERCER

82

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1914-08-09. Död: 1990-08-09. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 9 (1946–1955). Po­si­tion: För­sva­ra­re. Mat­cher/mål: 275/2. Li­ga­tit­lar: 2 (1948, 1953). Fa-cuptitlar: 1 (1950). De­but: Bol­ton, h (2–2), 20 no­vem­ber 1946. n Lag­kap­ten och de­fen­siv stöt­te­pe­la­re i Ar­senal­ge­ne­ra­tio­nen som post and­ra världs­kri­get vann två li­ga­tit­lar. Un­der en pe­ri­od så bod­de han i Li­ver­pool och pend­la­de ba­ra till Lon­don på hel­ger­na för att spe­la mat­cher. Ha­de ef­ter spe­lar­kar­riä­ren fram­gångs­ri­ka år som trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.