An­drej ARSJAVIN

87

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1981-05-29. Land: Ryss­land. An­tal år i klub­ben: 4 (2009–2013). Po­si­tion: An­fal­la­re. Mat­cher/mål: 144/31. Li­ga­tit­lar: 0. Fa-cuptitlar: 0. De­but: Sun­der­land, h (0–0), 21 feb­ru­a­ri 2009. n Gub­ben i lå­dan som väl ald­rig nåd­de så höga höj­der som sup­port­rar­na och Arsè­ne Weng­er hop­pats på. Den lil­le tsa­ren blixt­ra­de dock till med ett par häp­nads­väc­kan­de in­sat­ser: fram­för allt de fy­ra klassmå­len bor­ta mot Li­ver­pool på An­fi­eld i en och sam­ma match vå­ren 2009.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.