Aaron RAM­SEY

75

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1990-12-26. Land: Wa­les. An­tal år i klub­ben: 10 (2008–). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 230/37. Li­ga­tit­lar: 0. Fa-cuptitlar: 3 (2014, 2015, 2017). De­but: Black­burn Ro­vers, b (4–0), 13 sep­tem­ber 2008. n Box-till-box­mitt­fäl­ta­re som av och till va­rit gans­ka ifrå­ga­satt. Löp­stark, spel­skick­lig, vass på att ta sig in i mot­stån­da­rens straff­om­rå­de. Av­gjor­de Fa-cup­fi­na­len mot Hull 2014 med ett 3–2-mål i för­läng­ning­en. Gjor­de det av­gö­ran­de må­let även när Man Ci­ty 2–1-be­seg­ra­des i Fa-cup­fi­na­len 2017. Stor djur­vän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.