Ge­or­ge EASTHAM

86

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1936-09-23. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 6 (1960–66). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re, in­ner. Mat­cher/mål: 223/41. Li­ga­tit­lar: 0. Fa-cuptitlar: 0. De­but: Bol­ton, h (5–1), 10 de­cem­ber 1960. n När Newcast­le väg­ra­de att säl­ja ho­nom till Arsenal tog han själv sitt fall till dom­stol – och vann. Ingick i eng­els­ka trup­pen som tog Vm-guld på hem­ma­plan 1966, men fick in­te spe­la i nå­gon match. Emi­gre­ra­de till Syd­af­ri­ka 1978. Ord­fö­ran­de för Ar­se­nals sup­por­ter­klubb i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.