Sam­my NELSON

80

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1949-04-01. Land: Nor­dir­land. An­tal år i klub­ben: 15 (1966–81). Po­si­tion: Väns­ter­back. Mat­cher/mål: 339/12. Li­ga­tit­lar: 0. Fa-cuptitlar: 1 (1979). De­but: Ipswich Town, h (0–0), 25 ok­to­ber 1969. n Kom till klub­ben som 16-åring och var länge och väl back­up för Bob Mcnab in­nan han 1975 blev första­va­let på po­si­tio­nen. Star­ta­de i Fa-cup­fi­na­ler­na 1978 och 1979 och var av­by­ta­re i FAcup­fi­na­len 1980. Pe­tad av Ken­ny Sansom 1980 och läm­na­de 1981 för Brighton. Gjor­de 51 lands­kam­per för Nor­dir­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.