San­ti CAZORLA

79

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1984-12-13. Land: Spa­ni­en. An­tal år i klub­ben: 6 (2012–). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 129/25. Li­ga­tit­lar: 0. Fa-cuptitlar: 2 (2014, 2015). De­but: Sun­der­land, h (0–0), 18 au­gusti 2012. n Bril­jant tek­ni­ker som kom till klub­ben från Ma­la­ga. Ex­tremt po­pu­lär bland sup­port­rar­na dels för sin spel­stil men ock­så för sin per­son­lig­het. Gjor­de 1–2-må­let mot Hull i Fa-cup­fi­na­len 2014 och bi­drog där­med till att Arsenal kun­de vän­da ett 0–2-un­der­läge till se­ger, 3–2. Har in­te spe­lat sen i ok­to­ber 2016 på grund av en häl­ska­da, men hop­pas kun­na gö­ra come­back 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.