Frank STAPLETON

72

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1956-07-10. Land: Ir­land. An­tal år i klub­ben: 8 (1974–81). Po­si­tion: An­fal­la­re. Mat­cher/mål: 300/108. Li­ga­tit­lar: 0. Fa-cuptitlar: 1 (1979). De­but: Sto­ke, h (1–1), 29 mars 1975. n Klas­sisk brit­tisk cen­ter­tank. Stor, stark, oöm och duk­tig i hu­vud­spe­let. Ra­ta­des som ung av Man Uni­ted och kom där­för till Arsenal 1972. Gjor­de ett av må­len när Man Uni­ted 3-2-be­seg­ra­des i Fa-cup­fi­na­len 1979. Läm­na­de 1981 för just Man Uni­ted, där han blev Fa-cup­mäs­ta­re två gång­er. Gjor­de 20 mål på 71 lands­kam­per för Ir­land. As­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten för Jor­da­ni­en 2014-15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.