Bob JOHN

70

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1899-02-03. Död: 1982-07-17. Land: Wa­les. An­tal år i klub­ben: 15 (1922–37). Po­si­tion: Väns­ter­back, väns­ter­halv. Mat­cher/ mål: 470/12. Li­ga­tit­lar: 3 (1931, 1933, 1934). Fa-cuptitlar: 1 (1930). De­but: Newcast­le, h (2–1), 28 ok­to­ber 1922. n En­dast tio spe­la­re i klub­bens histo­ria har gjort fler mat­cher. Kos­ta­de 750 pund när han kom från Caerphil­ly. Gjor­de de­but mot Newcast­le i ok­to­ber 1922. Hård­för och boll­sä­ker spe­la­re som kun­de an­vän­das på fle­ra po­si­tio­ner. Anslöt till trä­narsta­ben i West Ham ef­ter av­slu­tad spe­lar­kar­riär. Av­led 17 ju­li 1982.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.