Ge­or­ge ALLISON

65

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1883-10-24. Död: 1957-03-13. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 14 (1934–47). Po­si­tion: Ma­na­ger. Mat­cher/mål: -. Li­ga­tit­lar: 2 (1935, 1938). Fa-cuptitlar: 1 (1936). n Tid­nings- och tv-man som bland an­nat job­ba­de för BBC in­nan han tog över ef­ter den le­gen­da­ris­ke Her­bert Chap­man, som has­tigt av­led. Låg bakom ut­tryc­ket ”It’s one-nil to the Arsenal. That’s the way we li­ke it”. In­te sär­skilt fot­bolls­kun­nig ut­an kon­cen­tre­ra­de sig mer på trans­fers och re­la­tio­ner­na med me­dia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.