Char­lie NICHO­LAS

60

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1961-12-30. Land: Skott­land. An­tal år i klub­ben: 6 (1983–88). Po­si­tion: an­fal­la­re. Mat­cher/mål: 184/54. Li­ga­tit­lar: 0. Fa-cuptitlar: 0. De­but: Lu­ton Town, h (2–1) 27 au­gusti, 1983. n Ett jät­te­löf­te i ung­do­men och var be­trak­tad som den störs­ta ta­lang­en i Stor­bri­tan­ni­en när han kom från Cel­tic. Ha­de en ex­tra­va­gant livs­stil, vil­ket gjor­de att ta­blo­i­der­na kal­la­de ho­nom för ”Cham­pagne-char­lie”. Gjor­de bå­da må­len när Li­ver­pool be­seg­ra­des med 2–1 i li­gacup­fi­na­len 1987. Läm­na­de för Aber­deen 1988. Job­bar i dag för Sky Sports.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.