Vic AKERS

58

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1946-08-24. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 22 (1987–2009). Po­si­tion: Ma­na­ger. Mat­cher/mål: –. Li­ga­tit­lar: 11 (1993, 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009). Fa-cuptitlar: 9 (1993, 1995, 1998, 1999, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008). n Kom till klub­ben 1985 och bil­da­de dam­la­get två år se­na­re. Tog ”The doub­le” vid fem till­fäl­len och vann även Ue­facu­pen 2007. Hed­ra­des med en OBE 2010 och är alltjämt ak­tiv i klub­ben. Väns­ter­back un­der sin spe­lar­kar­riär i bland an­nat Cam­bridge och Wat­ford.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.