Marc OVER­MARS

46

Arsenal - - Sport Krö­ni­ka Karlsson -

Född: 1973-03-29. Land: Ne­der­län­der­na. An­tal år i klub­ben: 3 (1997–2000). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 142/41. Li­ga­tit­lar: 1 (1998). Fa-cup­tit­lar: 1 (1998). De­but: Leeds, b (1–1), 9 au­gusti 1997. n Oe­mot­stånd­lig när Ar­se­nal vann dub­beln 1997/98. Som en av värl­dens snab­bas­te spe­la­re var hol­län­da­ren oho­tad i djupleds­spe­let och bil­da­de till­sam­mans med Den­nis Berg­kamp och Ni­co­las Anel­ka en fruk­tad of­fen­siv. Sål­des till Bar­ce­lo­na 2000 och hit­ta­de ald­rig rik­tigt till­ba­ka till sam­ma fi­na form igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.