Jim­my BRAIN

44

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1900-09-11. Död: 1971. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 8 (1923–1931). Po­si­tion: An­fal­la­re. Mat­cher/mål: 232/139. Li­ga­tit­lar: 1 (1931). Fa-cuptitlar: 0. De­but: Tot­ten­ham, h (1–0), 25 ok­to­ber 1924. n Få tit­lar men sju­hel­ve­tes mas­sa mål. Vann klub­bens in­ter­na skyt­te­li­ga fy­ra år i rad och dun­ka­de in he­la 39 li­ga­mål 1925/26, vil­ket är den näst bäs­ta no­te­ring­en för en Arsenalspelare. Ef­ter­mä­let sol­ka­des ner nå­got av flyt­ten till Tot­ten­ham 1931.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.