Sol CAMP­BELL

42

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1974-09-18. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 5 (2001–2006). Po­si­tion: För­sva­ra­re. Mat­cher/mål: 211/12. Li­ga­tit­lar: 2 (2002, 2004). Fa-cuptitlar: 3 (2002, 2003, 2005). De­but: Midd­les­brough, b (4–0), 18 au­gusti 2001. n För evigt ha­tad av si­na gam­la an­häng­a­re ef­ter flyt­ten från Tot­ten­ham till Arsenal 2001. Vil­le till Hig­h­bu­ry för att vin­na buck­lor, och kam­ma­de hem två li­ga­tit­lar och tre Fa-cup­tri­um­fer. Störst och star­kast av samt­li­ga mitt­bac­kar i Eng­land, men sam­ti­digt otro­ligt snabb. Kom­plett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.