An­ders LIM­PAR

41

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1965-09-24. Land: Sve­ri­ge. An­tal år i klub­ben: 4 (1990–1994). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 116/20. Li­ga­tit­lar: 1 (1991). Fa-cuptitlar: 1 (med Ever­ton 1995). De­but: Wim­ble­don, b (3–0), 25 au­gusti 1990. n To­talt över­läg­sen un­der sin förs­ta sä­song­en i klub­ben när Arsenal vann li­gan och ba­ra för­lo­ra­de en en­da match. Den ur­sprung­li­ge Su­per-swe­de ös­te in poäng och hyl­la­des som det de­fen­si­va la­gets mest se­vär­de spe­la­re. Kom ald­rig rik­tigt på god fot med sten­hår­de Ge­or­ge Gra­ham, pe­ta­des nå­got år se­na­re och skep­pa­des till slut bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.