Ken­ny SANSOM

35

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1958-09-26. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 8 (1980–1988). Po­si­tion: För­sva­ra­re. Mat­cher/mål: 394/6. Li­ga­tit­lar: 0. Fa-cuptitlar: 0. De­but: West Brom, b (1–0), 16 au­gusti 1980. n Vann inga tit­lar men är än­då ihåg­kom­men som en av klub­bens bäs­ta spe­la­re ge­nom ti­der­na. För­sva­ra­ren var gju­ten i det eng­els­ka lands­la­get och blev ut­nämnd till li­gans bäs­ta hö­ger­back åt­ta år på ra­ken. Led kraf­tigt av spel- och al­ko­hol­miss­bruk ef­ter kar­riä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.