Gil­ber­to SIL­VA

34

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1976-10-07. Land: Bra­si­li­en. An­tal år i klub­ben: 7 (2002–2008). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 244/24. Li­ga­tit­lar: 1 (2004). Fa-cuptitlar: 2 (2003, 2005). De­but: Li­ver­pool, h (1–0), 11 au­gusti 2002. n” Den osyn­li­ga mu­ren”. Gil­ber­to Sil­va an­län­de till Arsenal ef­ter Bra­si­li­ens Vm-guld 2002 och blev tack va­re hårt ar­be­te, sten­hår­da tack­ling­ar och ett sym­pa­tisk, öd­mjukt kyn­ne ome­del­bart en publikfa­vo­rit. Oum­bär­lig för upp­la­gan som gick obe­seg­ra­de 2003/04. Vi­ce­kap­ten un­der många år och Sil­va vän­ta­des bli ny kapten 2007 när Weng­er myc­ket ovän­tat gav bin­deln till Wil­li­am Gal­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.