David DE­IN

37

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1943-09-07. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 24 (1983–2007). Po­si­tion: Vice ord­fö­ran­de. n Ka­ris­ma­tisk klubble­da­re som lyc­ka­des över­ty­ga res­ten av led­ning­en att ta in Arsè­ne Weng­er till Arsenal 1996. David De­in och frans­man­nen ha­de ett in­timt ar­bets­för­hål­lan­de och sam­ar­be­ta­de skick­ligt vad gäll­de spelar­trans­fers och and­ra vik­ti­ga be­slut för klub­ben. Läm­na­de Arsenal ef­ter en kon­flikt med sty­rel­sen 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.