Fran­ce­sc FÀ­BRE­GAS

31

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1987-05-14. Land: Spa­ni­en. An­tal år i klub­ben: 8 (2003–2011). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 303/57. Li­ga­tit­lar: 0. Fa-cuptitlar: 1 (2005). De­but: Rot­her­ham, h (1–1) (9-8), 28 ok­to­ber 2003. n Spåd­des ti­digt bli en stor­stjär­na, och blev ock­så en gi­gant på mit­ten. Gjor­de de­but som 16-åring, yngst nå­gon­sin i klub­ben. Äls­kad i Arsenal-kret­sar, men de käns­lor­na vän­des ut och in när han gick till Chel­sea. Vann PL:S as­sist­li­ga två år i rad i Arsenal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.