Frank MCLIN­TOCK

21

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1939-12-28. Land: Skott­land. An­tal år i klub­ben: 9 (1964–1973). Po­si­tion: För­sva­ra­re/ mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 403/32. Li­ga­tit­lar: 1 (1971). Fa-cuptitlar: 1 (1971). De­but: Not­ting­ham, h (0–3), 6 ok­to­ber 1964. n Star­ta­de som mitt­fäl­ta­re, men det var som för­sva­ra­re som han verk­li­gen blev en stjär­na. Var med och vann Ar­se­nals förs­ta dub­bel 1970/71 och ha­de in­nan dess va­rit med och ta­git hem den förs­ta Eu­ro­pa­ti­teln, Mäs­scu­pen, 1970.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.