Ray PAR­LOUR

27

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1973-03-07. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 16 (1988–2004). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 466/32. Li­ga­tit­lar: 3 (1998, 2002, 2004). Fa-cuptitlar: 4 (1993, 1998, 2002, 2003). De­but: Li­ver­pool, b (0–2), 29 ja­nu­a­ri 1992. n Hårt job­ban­de slit­varg, men ock­så nå­got bort­glömd för sin trots allt fi­na tek­nik och för­må­ga att lä­sa spe­let. Ut­veck­la­des of­fen­sivt un­der Arsé­ne Weng­er, in­nan dess ha­de han knappt gjort ett en­da mål. All­tid igen­känd med sitt loc­ki­ga hår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.