David SEA­MAN

17

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1963-09-19. Land: Eng­land. An­tal år i klub­ben: 13 (1990–2003). Po­si­tion: Mål­vakt. Mat­cher/mål: 564/0. Li­ga­tit­lar: 3 (1991, 1998, 2002). Fa-cuptitlar: 4 (1993, 1998, 2002, 2003). De­but: Wim­ble­don, b (3–0), 25 au­gusti 1990. n Ar­se­nals mest fram­gångs­ri­ke mål­vakt ge­nom ti­der­na, och en av nyc­kel­spe­lar­na un­der klub­bens fram­gångs­ri­ka 1990-tal. Ty­värr ock­så ihåg­kom­men för två miss­tag, må­len från Nay­im och Ro­nal­din­ho, men för evigt en fa­vo­rit hos Ar­senalfan­sen med sin häst­svans. Var med och vann Cup­vin­nar­cu­pen 1994 och var i fi­nal i Ue­facu­pen 2000.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.