Ro­bert PIRÈS

8

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1973-10-29. Land: Frank­ri­ke. An­tal år i klub­ben: 6 (2000–2006). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 284/84. Li­ga­tit­lar: 2 (2002, 2004). Fa-cuptitlar: 3 (2002, 2003, 2005). De­but: Sun­der­land, b (0–1), 19 au­gusti 2000. n Till­sam­mans med Thi­er­ry Henry den sto­re spe­la­ren bakom Ar­se­nals sä­song som obe­seg­ra­de 2003/04. Gjor­de bland an­nat 14 mål. Ihåg­kom­men för sin snabb­het, sin tek­nik och nä­sa för mål, men ock­så kun­nig­het att lä­sa spe­let och springa rätt. Av­slu­ta­de kar­riä­ren i Arsenal ef­ter Cham­pi­ons Le­a­gu­e­final­för­lus­ten mot Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.