Pa­trick VI­EI­RA

6

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Född: 1976-06-23. Land: Frank­ri­ke. An­tal år i klub­ben: 9 (1996– 2005). Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Mat­cher/mål: 406/33. Li­ga­tit­lar: 3 (1998, 2002, 2004). Fa-cuptitlar: 4 (1998, 2002, 2003, 2005). De­but: Shef­fi­eld W, h (4–1), 16 sep­tem­ber 1996. n Ele­gan­ten på mitt­fäl­tet, li­ka stark i boll­vin­nan­det som tek­nisk i spel­för­de­lan­det. Var en av värl­dens bäs­ta spe­la­re kring mil­len­ni­e­skif­tet och bil­da­de med Em­ma­nu­el Pe­tit ett svår­ge­nom­träng­ligt va­pen på det cen­tra­la mitt­fäl­tet. I bör­jan av kar­riä­ren stund­tals hårt kri­ti­se­rad för si­na mind­re gla­mo­rö­sa tack­ling­ar, men de job­ba­de han bort un­der den se­na­re de­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.