THI­ER­RY HENRY

1 Han är bäst ge­nom ti­der­na, bå­de på plan och i re­kord­lis­tor­na. Thi­er­ry­hen­ry gjor­de 228 mål un­der sin Arsenal-kar­riär och var klub­bens le­dan­de stjär­na un­der al­la år. Det är svårt att tro att det fak­tiskt fanns en tid då sup­port­rar­na ställ­de sig tvek­sam

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson - Text: Hen­rik Lundgren

Född: 1977-08-17. Land: Frank­ri­ke. An­tal år i klub­ben: 9 (1999–2007, 2012). Po­si­tion: An­fal­la­re. Mat­cher/mål: 376/228. Li­ga­tit­lar: 2 (2002, 2004). Fa-cuptitlar: 3 (2002, 2003, 2005). De­but: Lei­ces­ter (h) 2–1, 7 au­gusti 1999. n Den störs­te ge­nom al­la ti­der. Ar­se­nals mes­te mål­skytt i histo­ri­en och en stor an­led­ning till klub­bens framgångar och toppla­ce­ring­ar i mo­dern tid. Kun­de/bor­de ha vun­nit fler tit­lar, men föll på mål­snö­ret vid ett an­tal till­fäl­len, även i skyt­te­li­gan. Står i dag sta­ty ut­an­för Emi­ra­tes Sta­di­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.