...VÄNSTERBACKEN NI­GEL WIN­TER­BURN:

LEE DIX­ON OM...

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Den mest un­derskat­ta­de yt­ter­bac­ken i Eng­land vid den ti­den. Bor­de ha fått fler chan­ser i lands­kam­per, men ha­de ty­värr Stu­art Pe­ar­ce fram­för sig. Jag kan in­te kom­ma på en en­da spe­la­re som lyc­ka­des fin­ta sig för­bi Ni­gel. Han blev ald­rig lu­rad och jag und­vek att mö­ta ho­nom på trä­ning för det gick in­te att slå ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.