... MITT­BAC­KEN STE­VE BOULD:

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Jag och Ste­ve ha­de spe­lat till­sam­mans i Sto­ke in­nan Arsenal. Jag kom till klub­ben ett halv­år fö­re ho­nom och re­kom­men­de­ra­de ”Bouldie” till Ge­or­ge Gra­ham. Att jag och Bould kän­de va­ran­de gjor­de att vi fyr­backs­lin­jen sat­te sig än­nu snab­ba­re. Likt Win­ter­burn var han värd fler lands­kam­per. Bould var en pro­per för­sva­ra­re i själ och hjär­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.